Na základe projektov realizujeme izolácie plochých striech a spodných stavieb. Používame rôzne druhy izolačných fólií (PVC, TPO, HDPE) a materiálov vyrábaných na báze modifikovaných asfaltov. Súčasťou našej dodávky môže byť aj zateplenie vhodným tepelnoizolačným materiálom – EPS. XPS, PIR, minerálna vlna.

  • hydroizolácie spodných stavieb
  • hydroizolácie plochých striech
  • kryštalické hydroizolácie betónových konštrukcií
  • izolácie proti presakovaniu ropných látok