Máme dlhoročné a rozsiahle skúsenosti s protipožiarnou bezpečnosťou stavieb a protipožiarnou ochranou konštrukcií. Požiarne úseky stavieb, ktoré sú na základe požiarneho projektu stavby oddelené požiarnymi deliacimi konštrukciami, sú prerušované otvormi inštalačných šachiet. Tieto otvory musia byť protipožiarne utesnené.

Riešením sú protipožiarne upchávky, ktoré musia spĺňať požiadavky na špecifickú požiarnu odolnosť. Sme dlhoročným oprávneným realizátorom protipožiarnych prestupov so skúsenosťami na stavbách po celom Slovensku. Podľa požiarneho projektu vám vieme vypracovať cenovú ponuku priamo na mieru.

  • protipožiarne prestupy
  • protipožiarna ochrana konštrukcií
    • nátery
    • omietky
    • obklady