Kontaktujte nás

HYDROMETAL, spol. s r.o.
Vajsková
976 98 Podbrezová – Lopej

hydrometal@hydrometal.sk

+421 905 321 838
+421 908 271 917

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 2983/S
IČO: 316 366 75, DIČ: 20204636443, IČ DPH: SK2020463643